v kve
tnu jsme uvideli první vy´sledky nasi breznové akce.
Zároven
jsme oznacili zeleniny cesky i nemecky.